Aktuellt

Aktuellt

Under våren

kommer jobben delvis bestå av

 

Ombyggnad blanderi, flytt av

blåsmaskiner Berte Qvarn.

 

Ombyggnad hönsstall Floagårds ägg.

 

Vi fortsätter med div förbättringsarbeten

på Torsåsen.

 

Några villor som byggs

och diverse renoveringar.